Cơ cấu tổ chức Nhà máy

- Ban giám đốc;

- Cơ quan:

+ 10 phòng: Kế hoạch - Kinh doanh, Kỹ thuật- Công nghệ, Nghiên cứu phát triển, Cơ điện, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Vật tư, Tài chính - Kế toán, Tổ chức - Lao động, Hành chính - Hậu cần, Chính trị.

+ 01 Ban: Ban An toàn

- 8 phân xưởng sản xuất: Cơ điện, Dụng cụ, Rèn đập, Đúc I, Đúc II, Gia công kim loại mầu, Hợp kim Nhôm - Đồng và bộ phận may xuất khẩu.