NHÔM ỐNG, NHÔM ĐỊNH HÌNH

 

 

TRỤ CẦU

 

 

LAN CAN CẦU

 

 

ĐỒNG TẤM, ĐỒNG DÂY

 

 

CỔNG NHÔM HỢP KIM