BI CẦU ĐÚC
 
BI CẦU ĐÚC
 

 

 

BI TRỤ ĐÚC

 

 

TẤM LÓT

 

TẤM GHI

 

 

TRỤC NỐI

TRỤC XOẮN

MÁNG DẪN

TẤM LÓT MÁY NGHIỀN 8,8M

NẮP GANG

BÚA ĐẬP