Cơ cấu tổ chức nhà máy

- Ban giám đốc;

- Cơ quan:

+ 10 phòng: Kế hoạch Kinh doanh, Chính trị, Tổ chức - Lao động, Nghiên cứu phát triển, Kỹ thuật công nghệ, Cơ điện, Kiểm tra chất lượng sản phẩm, Vật tư, Tài chính - Kế toán, Hành chính - Hậu cần.

+ 01 Ban: Ban An toàn

- 8 phân xưởng sản xuất: Cơ điện, Dụng cụ, Rèn đập, Đúc I, Đúc II, Gia công kim loại mầu, Hợp kim Nhôm - Đồng và bộ phận may xuất khẩu.