Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179

ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHIỆP QUỐC PHÒNG

Thứ 7, 12/06/2021 | 21:05

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại công nghiệp quốc phòng