Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔ CHỨC TỐT PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG - ĐỘNG LỰC ĐỂ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH QUÝ 2 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất". Nhận thức rõ những thuận lợi, khó khăn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2021, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Ngay từ đầu năm, Nhà máy đã phát động phong trào thi đua quyết thắng với chủ đề "mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm đến 100% bộ phận và cán bộ, công nhân viên toàn đơn vị. Đã xây dựng, ban hành các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua cụ thể, trọng tâm là phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo tuyệt đối an toàn. Thường xuyên làm tốt công tác sơ, tổng kết đánh giá xếp loại phong trào thi đua, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, trong 6 tháng đầu năm đã khen thưởng 19 tập thể và 73 cá nhân.

Trao thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng Quý II và 6 tháng đầu năm 2021

 

Phong trào thi đua quyết thắng đã tạo được sức lan tỏa sâu rộng, tạo động lực để CBCNV phấn đấu hoàn thành xuất nhiệm vụ được giao, đặc biệt Nhà máy đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Giá trị sản xuất, giá trị doanh thu, thu nhập bình quân tăng 10% so với cùng kỳ năm 2020.

          6 tháng cuối năm 2021 việc triển khai thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều khó khăn, toàn đơn vị tiếp tục quán triệt tư tưởng chỉ đạo phong trào thi đua quyết thắng năm 2021: “Tăng cường đoàn kết, đề cao mẫu mực, giữ vững kỷ cương, không ngừng sáng tạo, thi đua Quyết thắng”. Tích cực triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp của phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

     

 

     
 
Một số hoạt động sản xuất 6 tháng đầu năm 2021.
 
 
Bài viết: Phan Quế Anh - P.Chính trị.
Ảnh: Trâm Anh