Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020

Sáng 10-12, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

Sáng 10-12, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2020. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo. Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Tổng cục CNQP đã nỗ lực, khắc phục khó khăn, huy động mọi nguồn lực, triển khai toàn diện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là, Tổng cục CNQP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển CNQP; tổ chức Hội nghị Ban chỉ đạo Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP, an ninh. Toàn tổng cục triển khai nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) bảo đảm chất lượng, an toàn; tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động, đạt bình quân 12,1 triệu đồng/người/ tháng. Công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ, phát triển sản phẩm mới đạt hiệu quả cao, đã tổ chức bắn báo cáo và trình diễn hàng chục loại VKTBKT đạt kết quả tốt.
Các cơ quan, đơn vị Tổng cục CNQP đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác tham mưu với Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP tham mưu với Bộ Quốc phòng trong chỉ đạo, quản lý, điều hành các chương trình mục tiêu CNQP, các dự án trọng điểm, đầu tư xây dựng tiềm lực CNQP. Toàn tổng cục đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, các cuộc vận động trong Quân đội; hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Năm 2021, Tổng cục CNQP tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, năng lực nghiên cứu thiết kế, chế thử, sản xuất VKTBKT; xây dựng tổng cục vững mạnh về chính trị, chính quy, chuyên nghiệp. Toàn tổng cục huy động mọi nguồn lực, phát huy nội lực, đẩy mạnh sản xuất quốc phòng và kinh tế, nâng cao doanh thu và thu nhập cho người lao động.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường ghi nhận và biểu dương những kết quả Tổng cục CNQP đạt được trong năm 2020. Trong năm 2021 và thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục CNQP quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Quân đội và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), các chương trình CNQP đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt; toàn tổng cục cần tìm những giải pháp đồng bộ, sáng tạo, nâng cao năng lực, chất lượng sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn mọi mặt; tiếp tục nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm VKTBKT mới, tiên tiến, chủ động sản xuất, trang bị cho quân đội...
Tin, ảnh: HƯƠNG HỒNG THU (QĐND)