Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 0983663151 (Mr Huỳnh)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo năm 2021 của Đảng ủy Z127

​Ngày 12/01/2021, Đảng ủy Nhà máy Z127 đã tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục và các đại biểu, đại diện các cơ quan Tổng cục CNQP.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Z127 đã quán triệt Nghị quyết lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng. Đồng thời thông qua kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Z127; trong năm 2020, Đảng ủy Z127 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra; hoàn thành nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, hiệu quả sản xuất kinh doanh được nâng lên; triển khai tổ chức lại Nhà máy Z127 bảo đảm nguyên tắc, theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ. Tình hình chính trị, tư tưởng trong đơn vị ổn định.

Trên cơ sở kết quả năm 2020, Đảng ủy Nhà máy đã đề ra phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung triển khai thực hiện một tập trung hai khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Z127 lần thứ XX: Tập trung xây dựng Nhà máy thành trung tâm sản xuất, cung cấp phôi hợp kim cho sản xuất quốc phòng và kinh tế. Đột phá nâng cao năng lực sản xuất hàng quốc phòng và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Tập trung triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng. Đẩy mạnh sản xuất kinh tế, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và nguồn lực tài chính. Triển khai quyết liệt các biện pháp, giải pháp đảm bảo đủ việc làm, nâng cao thu nhập cho CB-CNV. Khai thác hiệu quả các thiết bị mới được đầu tư. Làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư dự án sản xuất phôi hợp kim chất lượng cao phục vụ quốc phòng và kinh tế. Tích cực triển khai các dự án đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, các công trình phúc lợi đảm bảo chất lượng, tiến độ. Triển khai đảm bảo tiến độ các đề tài, nhiệm vụ khoa học. Tạo sự đột phá trong nghiên cứu chế thử các sản phẩm mới; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và công tác quản trị doanh nghiệp. Tiếp tục nghiên cứu tinh giản lao động gián tiếp phục vụ bổ trợ, phấn đấu đạt mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Z127 về thực hiện Chỉ thị 2626 của Đảng ủy Tổng cục. Kiện toàn tổ chức lực lượng và hoàn thiện cơ chế quản lý phù hợp với đặc điểm, tình hình và chủ trương phát triển đơn vị, đảm bảo mô hình tổ chức tinh gọn, hiệu quả, quản lý chặt chẽ, thống nhất. Nghiên cứu tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống đơn vị đảm bảo ý nghĩa, thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hải - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục đã biểu dương và ghi nhận những kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Nhà máy. Đề nghị Đảng ủy Nhà máy cần tiếp tục khắc phục những khó khăn, tồn tại để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong dự thảo nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Trong đó đồng chí nhấn mạnh: Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, biện pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; tổ chức sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế đảm bảo yêu cầu, chất lượng, tiến độ. Hai là, chú trọng đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Khẩn trương đưa các công trình dự án đầu tư đã hoàn thành vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Nghiên cứu đề xuất triển khai các dự án mới phù hợp với điều kiện của đơn vị, để nâng cao năng lực sản xuất. Ba là, tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp. Bốn là, thực hiện tốt công tác quản lý vật tư, tài chính. Chủ động tìm kiếm nguồn vật tư chất lượng cao, giá thành rẻ. Đảm bảo nguồn tài chính an toàn cho hoạt động của đơn vị. Tăng cường các biện pháp thu đòi công nợ, đặc biệt là các khoản nợ khó đòi. Chú ý ký kết các hợp đồng kinh tế đúng quy định của pháp luật. Năm là, tập trung nghiên cứu quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của đảng, nhất là NQ Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII. Sáu là, duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đảm bảo đơn vị an toàn tuyệt đối./.

           Chấp hành Kế hoạch số 85-KH/ĐU ngày 09/12/2020 của BTV Đảng ủy Tổng cục CNQP về việc dự Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của các cấp ủy trực thuộc Tổng cục.


Tin tuyển dụng