Tin nội bộ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG ỦY Z127 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

ĐẢNG ỦY Z127 KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI NĂM 2021

Ngày 22/3/2021, Đảng ủy Z127 tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, với sự tham dự của đại biểu Đảng ủy Z127, đại biểu Phòng Chính trị Nhà máy Z127. Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là toàn bộ những đồng chí học viên được kết nạp đảng năm 2020 tại Đảng bộ Z127.

Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được giảng viên truyền đạt 10 chuyên đề do Cục Tuyên huấn – Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam biên soạn về chủ nghĩa Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, tăng cường quản lý tài nguyên, môi trường đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo đảm an toàn xã hội trong tình hình mới; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; xây dựng đảng về đạo đức; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu khai mạc lớp học đồng chí Đại tá Nguyễn Gia Trọng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty nhấn mạnh: Công tác tổ chức xây dựng đảng ở cơ sở có ý nghĩa quyết định việc hoàn thành nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ. Vì vậy mỗi đồng chí học viên cần thấy rõ niềm vinh dự, tự hào của người đảng viên, cùng với vai trò, trách nhiệm to lớn khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty yêu cầu mỗi đảng viên cần phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, ra sức học tập, ôn tập để đạt được kết quả tốt nhất. Trên cơ sở nội dung được truyền đạt tại khóa học, mỗi đảng viên tự xây dựng kế hoạch phấn đấu để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Gia Trọng Bí thư Đảng ủy, phát biểu khai mạc lớp học
Cán bộ, công nhân viên tham gia lớp học

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết