Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHÀ MÁY Z127 TỔ CHỨC PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM VỚI CHỦ ĐỀ "50 NGÀY THI ĐUA LẬP CÔNG QUYẾT THẮNG" CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM CHIẾN THẮNG "HÀ NỘI-ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG" (10/1972 - 10/2022)

Chiều ngày 08/11/2022, Nhà máy Z127 đã tổ chức Lễ phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "50 ngày thi đua lập công quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội -Điện Biên phủ trên không". Nhà máy rất vinh dự, vui mừng, phấn khởi được đón đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục CNQP đến dự và chỉ đạo Lễ phát động thi đua. Cùng tham dự Lễ phát động có đồng chí Đại tá Tống Xuân Đức - Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP; Đại biểu Phòng Tuyên huấn-Cục Chính trị và Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và kinh tế.

Đồng chí Trung tá, Thạc sỹ Nguyễn Xuân Quảng - Giám đốc Nhà máy thay mặt Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy phát động thi đua. Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh: Đợt thi đua cao điểm với chủ đề "50 ngày thi đua lập công quyết thắng" chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội -Điện Biên phủ trên không" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm giáo dục tuyên truyền cho cán bộ, công nhân viên (CBCNV) Nhà máy phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí cách mạng, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, những chiến công oanh liệt của Quân và Dân ta trong chiến dịch 12 ngày đêm lịch sử. Khẳng định sự đúng đắn của đường lối chiến tranh nhân dân, quốc phòng toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Từ đó, xây dựng cho CBCNV có nhận thức và động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội -Điện Biên phủ trên không" gắn với các hoạt động kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và 75 năm ngày chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông với nhiều ý nghĩa thiết thực. 

Đồng chí Trung tá Nguyễn Xuân Quảng - Giám đốc Nhà máy phát biểu phát động phong trào thi đua cao điểm

         Tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc cũng biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022. Khẳng định chủ đề đợt thi đua cao điểm "50 này thi đua lập công Quyết thắng" với các nội dung, chỉ tiêu cụ thể, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu của đợt thi đua, đó là:

          Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho CBCNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quán triệt sâu sắc các nghị quyết cấp trên, cấp mình về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; tình hình nhiệm vụ đơn vị, đặc biệt là những thuận lợi, khó khăn của đơn vị để cán bộ, công nhân viên xác định quyết tâm, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Hai là, đẩy mạnh thi đua về đích sớm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, các biện pháp, giải pháp hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong đợt thi đua cao điểm và cả năm 2022: Giá trị sản xuất trong đợt thi đua đạt trên: 48 tỷ đồng; Giá trị doanh thu trong đợt thi đua đạt trên: 48 tỷ đồng; Thu nhập bình quân: 10.500.000 đồng/người/tháng. Nghiên cứu, thiết kế công nghệ chế tạo ít nhất 02 sản phẩm mới, đặc biệt là các sản phẩm xuất khẩu. Đẩy mạnh công tác chế thử và thực hiện các nhiệm vụ, đề tài khoa học đảm bảo chất lượng, tiến độ. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư. Tăng cường các biện pháp kiểm tra đảm bảo chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng và sản phẩm xuất khẩu; Chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác an toàn, VSLĐ, PCCN và huấn luyện an toàn, VSLĐ, PCCN. Duy trì thực hiện nghiêm công tác hạch toán chi tiết giá thành sản phẩm chính xác, kịp thời để xác định hiệu quả sản xuất kinh doanh; Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác tài chính; đảm bảo nguồn tài chính cho sản xuất và các hoạt động của đơn vị. Tìm kiếm, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp nguồn vật tư giá thành rẻ, đảm bảo chất lượng; làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo tình hình thị trường có phương án mua sắm dự phòng vật tư đảm bảo cho sản xuất không để bị động.

          Ba là, thi đua đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, đảm bảo an toàn. Cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Nhà máy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ Quốc phòng về xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”. Phấn đấu không để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tới bản chất, truyền thống của Quân đội và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, nhất là an toàn trong lao động và an toàn giao thông.

Toàn cảnh lễ phát động thi đua 

* Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu, Thường vụ Đảng ủy, Hội đồng TĐKT Nhà máy yêu cầu các cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong nhà máy thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua như sau:

Một là, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị về vị trí, vai trò và tầm quan trọng phong trào thi đua và tầm quan trọng của việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và các hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.

Hai là, tăng cường sự phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện các mục tiêu thi đua. Chủ động đảm bảo các yếu tố về kế hoạch, nguồn nhân lực, vật tư, bán thành phẩm, thiết bị kỹ thuật, công nghệ… cho sản xuất, tích cực rà soát các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức điều độ sản xuất phù hợp, phấn đấu về đích sớm,  hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD và chỉ tiêu thi đua năm 2022. Đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất. Các cơ quan chức năng tham mưu kế hoạch SXKD và các mặt công tác năm 2023 có tính khả thi cao và sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, đồng thời đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ba là, yêu cầu các cơ quan, đơn vị bộ phận tổ chức quán triệt đến toàn thể CB-CNV trong đơn vị mình về nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua, trong đó xác định và quán triệt, cụ thể hóa các chỉ tiêu của cơ quan đơn vị trong thời gian tổ chức đợt thi đua, biện pháp, giải pháp tổ chức thực hiện, nhằm hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, nội dung chỉ tiêu đợt thi đua.

Bốn là, tăng cường các hình thức, biện pháp khích lệ phong trào thi đua. Phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tập trung quan tâm đến các cơ quan, phân xưởng và cá nhân đang triển khai nhiệm vụ với cường độ cao, những công việc đòi hỏi cao về chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ.

Năm là, tổ chức sơ kết, bình xét lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị cấp trên khen thưởng, theo phương châm dân chủ, công khai, đúng người, đúng việc, động viên phong trào không ngừng phát triển sâu rộng.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Tổng cục CNQP phát biểu chỉ đạo Lễ phát động thi đua

          Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là một dấu son chói lọi trong lịch sự chống ngoại xâm của dân tộc, để lại cho quân và dân ta nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đối với Nhà máy Z127, vừa qua đã có sự thay đổi cán bộ chủ trì, với quyết tâm xây dựng đơn vị phát triển theo hướng bền vững, sẽ cần sự thay đổi về tư duy cũng như phương pháp quản trị khoa học; đòi hỏi sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và toàn thể cán bộ công nhân viên. Bên cạnh đó, để tạo động lực cho đổi mới, Nhà máy cần vận dụng linh hoạt các biện pháp tổ chức thực hiện, trong đó cần nghiên cứu, đổi mới hình thức, biện pháp tiến hành công tác thi đua khen thưởng theo hướng lan tỏa sâu rộng, tạo động lực thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện cac mục tiêu đề ra. Kịp thời sơ, tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Đồng chí Thiếu tá Trần Viết Bình - Quản đốc Phân xưởng Đúc I phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua 
 
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng - Phó Chính ủy Tổng cục CNQP và các đại biểu chứng kiến ký giao ước thi đua cao điểm "50 ngày thi đua lập công Quyết thắng" của Nhà máy Z127.
 
Bài: Phòng Chính trị