Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NHÀ MÁY Z127 HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

Ngày 05/7/ 2021 Nhà máy Z127 đã tổ chức Hội Nghị Giao ban tháng 7, triển khai nhiệm vụ SXKD và CTĐ- CTCT. Trung tá Lê Quốc Văn, Giám đốc Nhà máy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Nhà máy; trưởng các bộ phận trực thuộc, chủ trì các Tổ chức Quần chúng cấp Nhà máy.

Báo cáo trung tâm của Hội nghị nêu bật: 6 tháng đầu năm 2021 toàn đơn vị đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khâu thị trường được thúc đẩy là tiền đề để đơn vị có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn 6 tháng cuối năm; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động. Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ cho CB CNV trong toàn đơn vị (đặc biệt là trong dịp Lễ, Tết, Ngày thành lập Đơn vị). Đơn vị vinh dự lần đầu được đón đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về làm việc; dự án trọng điểm được quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị được duy trì, góp phần tích cực nâng cao vai trò lãnh đạo, năng lực công tác, sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy vai trò các tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tá Lê Quốc Văn – Giám đốc Nhà máy biểu dương các cơ quan, bộ phận trong Nhà máy đã chủ động tham mưu, đề xuất các giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm đồng chí Giám đốc Nhà máy yêu cầu các bộ phận trực thuộc cần tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả các dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học, các chương trình hỗ trợ; đặc biệt cần tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD, chú trọng tăng năng suất, tiếp tục cải thiện chất lượng sản phẩm quốc phòng …

Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo Chỉ huy đơn vị đã trao thưởng cho các tập thể đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua Quý II năm 2021 của Nhà máy./.