Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả đạt được sau quá trình hợp tác làm việc với Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục công nghiệp, Bộ Công thương tại Nhà máy Z127.

Nhận thức rõ các lợi ích của việc triển khai chương trình Kaizen-5S tới hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ tháng 9 năm 2020 Nhà máy Z127 đã phối hợp với Viện đào tạo và tư vấn doanh nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà nội triển khai các nội dung về trang bị kiến thức cho Lãnh đạo, Chỉ huy, Cán bộ cấp trung của Nhà máy về thực hiện chương trình Kaizen-5S; kiện toàn Ban chỉ đạo 5S; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nội dung về công tác Kaizen-5S.

Tiếp đó, tháng 4 năm 2021 Trung tâm hỗ trợ phát triển công nghiệp (IDC), Cục Công nghiệp, Bộ Công thương đã cử các chuyên gia phối hợp với Nhà máy Z127 triển khai chương trình tư vấn hỗ trợ cải tiến năng suất, chất lượng năm 2021 theo Đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các Doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Bắc.

Quá trình triển khai đề án, Nhà máy đã tích cực phối hợp với chuyên gia khảo sát hiện trường, điều kiện làm việc để thống nhất phương án cải tiến. Theo đánh giá của chuyên gia, các nội dung đề án thực hiện tại Nhà máy Z127 đã hoàn thành theo kế hoạch. Các kết quả đạt được về năng lực sản xuất; năng suất; chất lượng; chi phí; lưu thông sản xuất, giao hàng; môi trường cơ bản đã đạt các tiêu chí đề ra. Hiện trường sản xuất đã có những bước thay đổi cơ bản.

Trong quá trình thực hiện đề án, đại dịch covid-19 đã phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các đề tài cải tiến. Tuy nhiên với sự nỗ lực của các chuyên gia; sự cầu thị, tiếp thu nghiêm túc của đội ngũ Cán bộ, công nhân viên trong toàn đơn vị; sau quá trình hợp tác với IDC, tiến hành một loạt các hoạt động cải tiến, theo dõi và điều chỉnh, đã đạt được một số kết quả nổi bật theo đánh giá của các chuyên gia như sau:

1. Về năng lực sản xuất: Kết quả được đánh giá trên biểu đồ và bảng đánh giá so với thang điểm tiêu chuẩn như sau:

 

 

2. Về năng suất:

 

 

3. Về chất lượng:

 

 

4. Chi phí:

 

 

5. Lưu thông sản xuất, giao hàng:

 

 

6. Môi trường làm việc:

 

 

Qua quá trình hợp tác, phối hợp, làm việc cùng nhóm chuyên gia hỗ trợ của IDC; người lao động trong toàn đơn vị đã có những thay đổi tích cực trong nhận thức về lợi ích của 5S; quy hoạch mặt bằng nhà xưởng được sắp xếp, bố trí khoa học, hợp lý; môi trường, điều kiện làm việc, năng suất của người lao động được cải thiện; kiểm soát tốt chất lượng với các chi phí nhỏ nhất và các nguy cơ gây mất an toàn trong lao động sản xuất. Các kết quả nêu trên được các đoàn công tác của Thủ trưởng cấp trên, các đoàn khách, bạn hàng, đối tác trong và đặc biệt là phía khách hàng xuất khẩu Vautid (Đức) đánh giá cao.

Chuyên gia IDC trao đổi các nội dung 5S tại phân xưởng

Chuyên gia IDC trao đổi các nội dung 5S tại phân xưởng

Thành công trong việc triển khai Đề án “Tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cải tiến sản xuất tại các Doanh nghiệp Việt nam trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh khu vực phía Bắc” với Trung tâm hỗ trợ công nghiệp/Cục Công nghiệp/Bộ Công thương đã tạo cho Z127 có nhiều thay đổi trong triển khai công tác kaizen-5S; giúp đơn vị nâng cao uy tín và sức cạnh tranh trên thị trường cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên sau khi đề án kết thúc, Nhà máy Z127 còn phải nỗ lực rất nhiều trong công tác thực hiện kaizen-5S, trong đó, việc duy trì các kết quả đã đạt được và triển khai sâu rộng tới các bộ phận trong nhà máy là quá trình bền bỉ, lâu dài và cần sự cố gắng, nỗ lực của Lãnh đạo, Chỉ huy và toàn thể cán bộ, công nhân viên của Đơn vị.

 
Dưới đây là một số hình ảnh kết quả đạt được sau khi thực hiện đề án:

Thời gian tới, tiếp nối những thành tích đã đạt được, Nhà máy tiếp tục tham gia vào các chương trình, đề án hỗ trợ của Quốc gia; triển khai các biện pháp nâng cao năng lực sản xuất bằng chính các trang thiết bị hiện có; góp phần xây dựng đơn vị phát triển bền vững.

 
 
Bài: Ban An toàn