Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | (84).208.3844.179
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH "ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CẢI TẠO NHÀ Ở CÁN BỘ, TƯỜNG RÀO, HẠ TẦNG KỸ THUẬT" CỦA NHÀ MÁY Z127

Công trình: “Đầu tư xây dựng, cải tạo nhà ở cán bộ, tường rào, hạ tầng kỹ thuật” được khởi công thực hiện từ tháng 01/2020 đến nay đã hoàn thành các nội dung, khối lượng công việc của cả 06 gói thầu và đã được Nhà máy tổ chức nghiệm thu và báo cáo Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

             Ngày 25/6/2021, Đoàn kiểm tra của Tổng cục CNQP đã lên kiểm tra, đánh giá các nội dung thực hiện công trình của Nhà máy. Đoàn kiểm tra đã đánh giá rất cao tính đầy đủ chặt chẽ của các văn bản, hồ sơ pháp lý cũng như tiến độ triển khai thực hiện công trình; bên cạnh đó vẫn còn một số điểm tồn tại mà Đoàn chỉ ra và yêu cầu khắc phục.
             Tiếp thu ý kiến đánh giá của Đoàn kiểm tra, phòng NCPT đã chủ động phối hợp với nhà thầu gấp rút đẩy nhanh sửa chữa, khắc phục những điểm tồn tại của công trình đến thời điểm hiện tại đã thực hiện xong và trình Tổng cục ra văn bản nghiệm thu để Nhà máy đưa ngay công trình vào sử dụng có hiệu quả.

Cổng khu nhà ở cán bộ Nhà máy Z127

 

Khu nhà ở cán bộ mới được nghiệm thu và báo cáo Tổng cục CNQP

Người viết: Kim Xuân Lộc, phòng NCPT./.