Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 0983663151 (Mr Huỳnh)
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đào tạo củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27

Thực hiện Kế hoạch đào tạo củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ngày 08 tháng 01 năm 2022, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27 đã phối hợp với Viện năng suất Việt Nam tổ chức khai giảng khóa học đào tạo củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 27. Tham gia khóa học có các đồng chí trong Ban Giám đốc; đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung và các đồng chí cán bộ, nhân viên kỹ thuật; tổ trưởng sản xuất các phân xưởng.

Phát biểu khai mạc khóa học, đồng chí Trung tá Lê Quốc Văn – Giám đốc Công ty đã khẳng định, từ khi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 các phiên bản, Công ty luôn coi trọng và lồng ghép các tinh thần chính của tiêu chuẩn vào mọi hoạt động của mình. Tuy nhiên quá trình triển khai thực hiện cũng còn có một số tồn tại, hạn chế, có những nội dung còn thiếu đồng bộ, thống nhất. Để đơn vị có bước phát triển vững chắc, đáp ứng tốt hơn nữa những yêu cầu trong quá trình sản xuất kinh doanh, lãnh đạo, chỉ huy đơn vị đã quyết định cần phải đào tạo củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại đơn vị. 

                 

Đồng chí Giám đốc nhấn mạnh mục tiêu của dự án là: Nâng cao nhận thức và kỹ năng triển khai xây dựng, đảm bảo hiệu lực và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho toàn bộ CB CNV nòng cốt của Công ty. Xây dựng và phát triển năng lực của đội ngũ cán bộ chủ chốt, chuyên gia đánh giá nội bộ để chủ động triển khai, cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng. Cải tiến và chuẩn hóa phương pháp thực hiện các quy trình tại đơn vị. Mọi thành viên đều được cung cấp một phương pháp làm việc đúng ngay từ đầu thông qua một hệ thống các quy trình, hướng dẫn công việc, biểu mẫu khoa học, hợp lý và đúng pháp luật. Phân công cụ thể công việc, làm rõ trách nhiệm thực hiện và phối hợp từ đó giúp nâng cao ý thức của người thực hiện, từng bước nâng cao chất lượng công việc và sản xuất kinh doanh. Giúp lãnh đạo Công ty và các đơn vị chủ động kiểm soát rủi ro, kịp thời, chủ động phòng ngừa. Minh bạch và công khai hóa quy trình và thủ tục cần thiết của đơn vị với các bên liên quan, khách hàng, đối tác, nhà cung cấp khi cần thiết và nhất quán với chủ trương, chính sách, cam kết của Công ty. Giảm các sai sót và biến động trong quá trình sản xuất, nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị, tạo nền tảng để tối ưu hóa quá trình tiến tới tự động hóa và số hóa. Xây dựng môi trường làm việc khoa học, văn minh và chuyên nghiệp, tạo dựng ý thức phục vụ khách hàng và văn hóa cải tiến chất lượng trong mỗi cán bộ, công nhân viên đơn vị.

                 

Giám đốc Công ty yêu cầu các học viên phải tập trung nghiên cứu, học tập, hoàn thành tốt nội dung, chương trình cả khóa học, nắm chắc các phương pháp và kỹ năng quản lý cải tiến chất lượng, từ đó vận dụng hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị, hoàn thành thắng lợi mục tiêu dự án đã đề ra, góp phần thực hiện thành công chiến lược phát triển lâu dài, bền vững của Công ty./.

Bài: P. Chính trị
Ảnh: Trâm Anh

Tin tuyển dụng