Tin nội bộ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

ĐẢNG ỦY Z127 TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU, HOC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII

Thực hiện kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tháng 6 năm 2021, Đảng ủy Z127 đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong Đảng bộ và toàn Nhà máy.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Gia Trọng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty chủ trì hội nghị đã trực tiếp quán triệt, triển khai thực hiện các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021- 2030. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 -2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. Đồng chí Trung tá Dương Bình Minh -Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ nhiệm Chính trị Nhà máy quán triệt, triển khai các chuyên đề: Báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia. Quán triệt chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI.
Tại Hội nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty đã nhấn mạnh các cấp ủy, tổ chức đảng, người chỉ huy, các tổ chức quần chúng cần nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết và các Văn kiện Đại hội lần này. Đối với cán bộ tham gia học tập, quán triệt phải tập trung nghiên cứu, nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những vấn đề mới trong Văn kiện; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Từ nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XIII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở phòng, ban, phân xưởng mình, để góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ. Học tập, quán triệt và triển khai đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống là trách nhiệm, đồng thời cũng là vinh dự đối với mỗi cán bộ, đảng viên. Trong học tập, quán triệt cần liên hệ kiểm điểm làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết ở cấp mình, từ đó bổ sung, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sát với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị.

    

 


    


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết