Tổ 6 phường Quan Triều, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên | 0983663151 (Mr Huỳnh)

Sản phẩm rèn dập

Mã sản phẩm: NDNDH1

968 | 15/12/2020 Yêu thích (0)

(0 Xếp hạng)
Liên hệ

Sản phẩm được sử dụng làm phụ tùng cho các máy móc trong lĩnh vực Xây dựng, Giao thông, Hoá chất

Liên hệ người bán.

Tin tuyển dụng